Kategorier
Flytt

Billig flytthjälp i Stockholm

Oavsett om man ska flytta från en lägenhet eller en villa i Stockholm så ska man veta att man där har en stor fördel gällande priset i jämförelse med andra städer i Sverige. Det här kommer sig att det sker så pass många dagliga flyttar i Stockholm och att det i och med detta finns en väldigt stor lönsamhet i att ge sig in i flyttbranschen. Det här har i sin tur gjort att väldigt många gjort just det och det i sin tur gjort att en konkurrenssituation skapas. Konkurrens som gjort priserna betydligt lägre och som således är till gagn för kunderna som i dagens Stockholm kan anlita en flyttfirma för ett väldigt förmånligt pris.

Det finns dock vissa typer av flyttar där man fortfarande får betala lite mer – och detta av helt naturliga skäl också. Vid flyttar i Stockholm där det finns smala passager som inte är möjliga att bära tunga möbler genom trapphuset så kan man bli tvungen att istället flytta föremålen via utsidan. Detta speciellt alltså gällande tyngre möbler – en pianoflytt, en flytt av en spis eller ett tyngre skåp – där man kanske blir tvungen att använda sig en skylift i Stockholm; något som således kostar lite mer pengar i slutändan. Man ska här veta att kostnaden fortfarande är överkomlig även vid exempelvis en pianoflytt där en skylift används i Stockholm och att den inte alls är så hög som man kanske kan tro.

Det har också med den ovan nämnda konkurrensen att göra då väldigt många flyttföretag kan erbjuda hjälp just med tunga lyft där extra hjälpmedel kanske är nödvändiga. En konkurrens som leder till ett lägre pris, men som inte nödvändigtvis är en garanti för ett bra jobb. Vi förklarar varför.

Klarar din flyttfirma en pianoflytt?

Att en flyttfirma i Stockholm kanske erbjuder tjänsten pianoflytt eller åtar sig att ombesörja bärandet av dina andra tyngre pjäser innebär tyvärr inte per definition att de klarar av det. Även här har konkurrensen en avgörande roll – en försvårande sådan. Det är nämligen svårt för en privatperson att på förhand veta vilken av alla dessa flyttföretag som har rätt vana, som har rätt hjälpmedel och som har erfarenheten som krävs för att genomföra en säker – både sett till skaderisken och för möbeln i fråga – pianoflytt.

Det finns några hjälpmedel som dock kan underlätta valet lite och ett av de främsta är att man kollar upp olika referenser till företaget i fråga. Det vill säga – om en flyttfirma påstår sig kunna genomföra en flytt av ett piano och att de har stor vana av liknande uppdrag – be om nummer till dessa kunder! På det sättet kan du direkt få svart på vitt om huruvida företaget verkligen talar sanning eller om de ser en enkel väg till snabba pengar – på din bekostnad.

Det här gäller egentligen oavsett vad man ska flytta i Stockholm, men vi ser ändå ett större värde i egen undersökning då det gäller tyngre och därmed också farligare flyttar.