Kategorier
Solceller

Solceller för företag sparar på miljö och är snäll mot plånboken

Om du ondgör dig över allt högre elpriser kan du se om ditt hus. Exempelvis kan du undersöka om det är möjligt att installera solceller för företag på taken. 

Du äger sedan flera år en företagspark med flera olika kontors- och fabriksbyggnader. Flera av dina hyresgäster dignar under allt högre elpriser och du befarar att några av dem kan komma att tvingas upphöra med sin verksamhet. Inte kul för dig om hyresintäkterna kommer att minska!

Vad kan du då göra för att underlätta för dina hyresgäster? Du kan naturligtvis hjälpa dem med att söka stöd till el från statliga myndigheter, men det är knappast någon långsiktig lösning. Om du däremot installerar solceller för företag på dina lokaler kan kostnaderna för el sänkas och dessutom kommer din företagspark att bli ett föredöme inom miljötänk. 

Solceller för företag på tak och mark

Din första tanke är att installera solceller för företag på dina hustak. Leverantören som du kontaktar kommer på besök och menar att du kanske även skulle placera solpaneler på den mark som du inte utnyttjar. Du ber leverantören att komma med ett förslag till lösning som gör att dina hyresgäster kan utnyttja den el som kommer att genereras i företagsparken.

Leverantören tar på sig att driva hela projektet. Flera parter kommer att vara involverade och leverantören håller kontakt med tillståndsgivande myndigheter. Du tecknar ett serviceavtal med leverantören så att anläggningens prestanda kan övervakas kontinuerligt i framtiden. Och inte minst blir din företagspark attraktiv för företag inom gröna näringar.